Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0007646
Predmet:VISOKOTLAČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-183/12-ZŠ
 
23.3.2012Odluka o početku postupka nabave
28.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.4.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.4.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.4.2012Odluka o odabiru / poništenju
14.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja