Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0009843
Predmet:DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-342/17-MV
 
12.5.2017Odluka o početku postupka nabave
22.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.6.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2017Odluka o odabiru / poništenju
27.7.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja