Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-126010-270611
Predmet:DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-446/11-MM
 
2.6.2011Odluka o početku postupka nabave
28.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja