Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-112855-300311
Predmet:FURGON VOZILO ZA PRIJEVOZ MJERNE OPREME PN-T-226/11-MM
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
31.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
22.4.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja