Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0005136
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVAKA VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 209 - OPEL VOZILA, GRUPA B) 218 - FIAT VOZILA, GRUPA C) 219 – VW I ŠKODA VOZILA PN-T-209-218-219/17-AS
 
15.3.2017Odluka o početku postupka nabave
22.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
29.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja