Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-135656-130911
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2011/2012 GODINI - ZAPADNA HRVATSKA PN-T-543/11-LR
 
1.9.2011Odluka o početku postupka nabave
14.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
15.12.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja