Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-128808-140711
Predmet:REZERVNI DIJELOVI ZA REGULATORE , PILOTE I BLOKADNE VENTILE TARTARINI PN-T-504/11-DT
 
12.7.2011Odluka o početku postupka nabave
18.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja