Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0074377
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-767/12-ŽF
 
17.10.2012Odluka o početku postupka nabave
26.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
24.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja