Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0020548
Predmet:VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA; VOZILA ZA POTREBE SLUŽBE TRANSPORTA PLINA PN-T-393/17-AS
 
4.9.2017Odluka o početku postupka nabave
6.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
11.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja