Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0008980
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU MRS IVANJA REKA, PN-I-209/18-DT PN-I-209/18-DT
 
23.3.2018Odluka o početku postupka nabave
29.3.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.4.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.5.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
17.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja