Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-120725-190511
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U 2011. GODINI; GRUPA 1. - 261 - REGIJA TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA; GRUPA 2. - REGIJA TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA; GRUPA 3. - REGIJA TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-261,304,344/11-LR
 
9.5.2011Odluka o početku postupka nabave
20.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
1.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja