Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0004867
Predmet:PN-Z-120/17-AS - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U SREDIŠNJEM POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRA; PN-Z-120/17-AS
 
20.2.2018Odluka o početku postupka nabave
27.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.4.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.4.2018Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja