Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0025074
Predmet:SIGURNOSNI SUSTAV PN-UP-334/15-MV
 
6.7.2015Odluka o početku postupka nabave
9.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.8.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.8.2015Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja