Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0023133
Predmet:IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE: MRS KOŠKA, MRS MARIJANCI, MRS MAGADENOVAC, MRS BANOVA JARUGA, MRS KUKUNJEVAC, MRS BREZINE, MRS POLJANA, MRS DUBROVČAN, MRS KUTINA II I MRS DONJI ANDRIJEVCI PN-I-305/15-MV
 
28.5.2015Odluka o početku postupka nabave
17.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
28.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja