Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0031843
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-475,481,483,484,492,495/15-VLB
 
9.9.2015Odluka o početku postupka nabave
30.9.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.10.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.11.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.11.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja