Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0019694
Predmet:ODRŽAVANJE SIGURNOSNOG SUSTAVA PN-PF-523/16-MV
 
5.9.2016Odluka o početku postupka nabave
7.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.11.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja