Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-T-147/20/TP, GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE I SERVISIRANJE LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-147/20/TP
 
12.3.2020Odluka o početku postupka nabave
17.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
26.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
30.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
8.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja