Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2012/S 005-0015698
Predmet:Nabava opreme i materijala za MP Kutina - Dobrovac, PČ Lučko, MRS Sisak i MRS Omišalj PN-I-241/12-DT
 
30.4.2012Odluka o početku postupka nabave
30.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
23.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja