Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0007210
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-031/15-MV
 
10.2.2015Odluka o početku postupka nabave
20.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.4.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
21.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja