Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-140732-211011
Predmet:ODRŽAVANJE OFFLINE SIMONE LICENCI PN-STU-811/11-DT
 
13.10.2011Odluka o početku postupka nabave
24.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.11.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
16.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja