Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-135801-230910
Predmet:NAJAM OSOBE ZA USLUGU ČUVARA - RECEPCIONARA U POSLOVNOM OBJEKT, SAVSKA CESTA 88A, ZAGREB PN-IMO-517/10-MB
 
23.9.2010Odluka o početku postupka nabave
24.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
2.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja