Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0026560
Predmet:UMJERAVANJE, SERVIS I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I i LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-352/14-ŽF
 
15.5.2014Odluka o početku postupka nabave
28.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.6.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
11.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja