Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0086879
Predmet:PN-SRI-792/12/TP, EX-AGENCIJA - TEHNIČKO NADGLEDANJE OBJEKATA PN-SRI-792/12/TP
 
23.10.2012Odluka o početku postupka nabave
3.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja