Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0006088
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PN-T-033/23-MB
 
1.2.2023Odluka o početku postupka nabave
13.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.3.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.3.2023Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja