Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0004009
Predmet:Održavanje programske i sklopovske opreme SCADA sustava PN-STU-079-18-LR
 
7.2.2018Odluka o početku postupka nabave
16.2.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.3.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.3.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.3.2018Odluka o odabiru / poništenju
7.5.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja