Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0061131
Predmet:Redovno strojarsko održavanje plinovoda u Regiji središnja Hrvatska PN-T-412/13-GB
 
8.7.2013Odluka o početku postupka nabave
8.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja