Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0011094
Predmet:ODRŽAVANJE SLOPOVSKE OPREME SUKAP SUSTAVA PN-I-214/14-MM
 
13.2.2014Odluka o početku postupka nabave
6.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
6.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja