Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-378/387/388/389/395/13-MM
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2013/2014 PN-T-378/387/388/389/395/13-MM
 
11.6.2013Odluka o početku postupka nabave
20.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja