Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-573/13-MM
Predmet:DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ANALIZATORA TOČAKA ROSIŠTA I ANALIZATORA SUMPORA PN-T-573/13-MM
 
27.9.2013Odluka o početku postupka nabave
4.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
16.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja