Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0007737
Predmet:ODRŽAVANJE IPO SUSTAVA 2016/2017 PN-UP-080/16-MV
 
8.4.2016Odluka o početku postupka nabave
13.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
13.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja