Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:REKONSTRUKCIJA MRS IVANJA REKA po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-358/18-MB
 
29.5.2018Odluka o početku postupka nabave
4.6.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
13.6.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
15.6.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.7.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.7.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2018Odluka o odabiru / poništenju
16.7.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja