Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-139520-131011
Predmet:PN-STU-752/11-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-752/11-VLB
 
28.9.2011Odluka o početku postupka nabave
14.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.11.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja