Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0014453
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-a, PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE : 174-GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HRVATSKA, 176-GRUPA REGIJA ISTOČNA HRVATSKA, 177-GRUPA GREGIJA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-174, 176, 177/19-DT
 
1.4.2019Odluka o početku postupka nabave
12.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
8.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja