Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0024828
Predmet:STRUČNI NADZOR NAD IZRADOM TIPSKIH KONTEJNERSKIH MRS 1 X 4000 m3/h, 50 bar (ZA LOKACIJE POLJANA, DUBROVČAN, BANOVA JARUGA, KUKUNJEVAC, BREZINE, KOŠKA, MARIJANCI, LEGRAD, DONJI ANDRIJEVCI I KUTINA II) i MRS 2x 4000 m3/h, 50 bar (ZA LOKACIJE MAGADENOVAC I DUGO SELO II) PN-I-235/15-MB
 
15.6.2015Odluka o početku postupka nabave
8.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.8.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja