Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PROŠIRENJE SUSTAVA ZA NADZOR I ANALIZU MREŽE PN-I-377/22-MB
 
7.6.2022Odluka o početku postupka nabave
10.6.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
27.6.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
30.6.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja