Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F6-0047678
Predmet:Godišnja tehnička podrška i održavanje PIMS sustava PN-T-499/21-LR
 
24.9.2021Odluka o početku postupka nabave
25.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.11.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja