Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0021329
Predmet:IZGRADNJA MP ZLOBIN - BOSILJEVO DN 800/100 "po sistemu ključ u ruke" PN-I-296/23-DT
 
24.4.2023Odluka o početku postupka nabave
4.5.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
18.5.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.6.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.8.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.8.2023Odluka o odabiru / poništenju
23.10.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja