Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0005015
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJI TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA PN-T-118/16-ŽF
 
24.2.2016Odluka o početku postupka nabave
8.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja