Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/005-0047895
Predmet:Rekonstrukcija PČ Lučko PN-I-464/12-GB
 
5.7.2012Odluka o početku postupka nabave
3.8.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
5.12.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja