Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0035526
Predmet:PN-I-264/12/TP, USLUGA KONTROLE KVALITETE I KVANTITETE ČELIČNIH CIJEVI ZA MP KUTINA-DOBROVAC PN-I-264/12/TP
 
25.5.2012Odluka o početku postupka nabave
29.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
12.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja