Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-148508-141211
Predmet:DOBAVA I ZAMJENA FILTAR ULOŽAKA "DIP" FILTARA PN-T-816/11-LR
 
1.11.2011Odluka o početku postupka nabave
15.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja