Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-130324-250711
Predmet:ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA NA LOKACIJAMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-598/599/607/612/650-11-VLB
 
25.7.2011Odluka o početku postupka nabave
26.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja