Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005 0006641
Predmet:SERVISNI ISPITNI STOLOVI S MJERNO REGULACIJSKOM OPREMOM PN-T-084/14-ŽF
 
23.1.2014Odluka o početku postupka nabave
11.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.3.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja