Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0023286
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJAMA TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE PN-P-370/15-ŽF
 
11.6.2015Odluka o početku postupka nabave
18.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.8.2015Odluka o odabiru / poništenju
25.8.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja