Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0024276.
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-T-372/20-AB
 
26.6.2020Odluka o početku postupka nabave
3.7.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.9.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2020Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja