Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0025775
Predmet:ZAMJENA BATERIJA I BATERIJSKIH PAKETA NA OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU PULA - SLAVONSKI BROD PN-STU-221/13-ŽF
 
8.3.2013Odluka o početku postupka nabave
20.3.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja