Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0006546
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA I GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I PODEŠAVANJE UPRAVLJAČKO-NADZORNIH SUSTAVA KOTLOVNICA PN-T-46/15-MB
 
6.2.2015Odluka o početku postupka nabave
17.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
16.4.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja