Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0050998
Predmet:Radovi rekonstrukcije rezervnog dispečerskog centra u Ivanić Gradu po sistemu "ključ u ruke" PN-I-639/23-MHŠ
 
10.11.2023Odluka o početku postupka nabave
20.11.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
20.11.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
4.12.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
5.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.1.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.1.2024Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja