Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0035818
Predmet:IZRADA STUDIJE „Potreba komprimiranja u plinskom transportnom sustavu Republike Hrvatske i idejno rješenje možebitne kompresorske stanice“ PN-R-417/12-GB
 
12.6.2012Odluka o početku postupka nabave
2.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.9.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2012Odluka o odabiru / poništenju
13.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja