Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0040721
Predmet:OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PN-FR-621/21-MB
 
4.11.2021Odluka o početku postupka nabave
9.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.12.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja